ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
เวลา 17.45 -19.30 น.
The Voice Thailand - Blind Audition - 13 Oct 2013 - Part 6
cr. TheVoiceThailand