ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
เวลา 17.45 -19.30 น.
The Voice Thailand - ข้าวฟ่าง - มิลค์ - What You Know - 6 Oct 2013