ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
เวลา 17.45 -19.30 น.
The Voice Thailand - กอฟ เลิศวิทย์ - Use Somebody - 13 Oct 2013